Egy évforduló, egy kötet

2020. október 28.
Huszonöt éve szakmai megbeszélésre hívta Tarjányi Béla a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora a katolikus hittudományi főiskolák biblikus tanárait. Ennek a találkozónak állít emléket „Az Eucharisztia a Szentírásban" című kötet.

A szerkesztő, és az előszót is jegyző Kocsis Imre három csoportba osztotta a tanulmányokat: biblikus teológia – exegézis – lelkiség. Tarjányi Béla Az Eucharisztia értelmezései az Újszövetségben című tanulmányában kiemeli: az Eucharisztia a keresztények természetfölötti egységének szentsége, és egyben az egyenlőség záloga is. A keresztény kultúrkörben a közös emberi étkezés is mélyebb értelmet, szakrális jelleget kap, mert a háttértudásunkban mindig ott van, hogy Jézus is odaült az emberek asztalához; az étkezési imában meghívjuk, hogy legyen ma is vendégünk, így misztikus jelenléte magában hordozza az utolsó vacsorára és az eucharisztikus jelenlétre való utalást is.

A lelkiségi fejezetben Székely János szombathelyi megyéspüspök egy interjúját és prédikációját olvashatjuk Isten Igéjéről és az Eucharisztiáról.

Nyúl Viktor A feltámadt Jézussal az úton címmel elemezte Lukács evangéliumának egy részét. A szerző szerint ebben Lukács egyértelművé teszi, hogy Jézus Krisztus nem hagyta magára a követőit. Tanítja, hogy a hívő ember elsősorban a Szentírásban, az Eucharisztiában, a Péterrel egységben lévő Egyházban és a felebarátban felismerheti s másokkal is megismertetheti a megfeszített, de feltámadt Jézus Krisztust.

A kötet részletes ajánlóját itt olvashatod el.

Forrás és fotó: Magyar Kurír