Küldetésnyilatkozatunk

A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küldetésnyilatkozata

1. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia.

2. Az Eucharisztia „életforrás". Így az egyes hívő, a hívek közössége és a társadalom számára erőforrás lehet. A NEK célja, hogy erre rávilágítson, kutassa és bemutassa.

3. A NEK feladata a katolikus hívek hitbeli, tudásbeli, hitvédelmi megerősítése, hogy egyéni és plébánia szinten, még elkötelezettebben belegyökerezve a katolikus hagyományba, hitvalló keresztényekként éljék életüket, és megújult missziós lelkülettel adják tovább az örömhírt a világnak. Ezzel is kivegyék a részüket Európa újraevangelizálásában. A megújult, és hitükben megerősödött hívek segítségével szolgálja a NEK a plébániák megújulását. Ezt a folyamatot segítik a felkészülés éveiben a különböző szintű képzések, kurzusok, találkozók, lelkigyakorlatok, kiadványok, tájékoztatók stb. A Kongresszus ezért tudományos fórum is, aminek feladata, hogy segítse az Oltáriszentség tiszteletét a gyakorlatban, közérthető és kézzelfogható módon.

4. A NEK, nemzetközi jellegénél fogva, a magyar egyház és társadalom aktuális kérdéseit nemzetközi kontextusban tudja látni és láttatni. A nemzetközi tapasztalatok által akarja megújítani a társadalmat. Fontos, hogy a sajátosan magyar értékeket nemzetközi szinten tudja terjeszteni. Itt egyházi, lelki, történelmi, kulturális, művészeti, nemzeti stb. értékekről van szó.

5. A NEK céljai között szerepel a „sajátos katolikus és magyar értékek" felkutatása és a mai nyelven való kommunikációja: egyházzenei, egyházi művészeti, liturgiai, stb.

6. Az Eucharisztia az élet kenyere, ezért a NEK feladata horizontális síkon is kézzelfogható: társadalmi, szociális, karitatív programok, valamint a szegények felé való nyitottság kell, hogy szerves részét képezzék.

7. A NEK lehetőséget ad arra, hogy a párbeszédet és az egymás jobb megértését segítse a különböző felekezetek, vagy akár más vallások között. Helyet adhat a közös, szociális, karitatív összefogásra.

8. A NEK célkitűzései közé tartozik, hogy Jézus tanítása szerint a mi katolikusságunk kovász legyen a magyar társadalomban, és miközben megerősödünk ebben az identitásunkban, „eucharisztikus" kovász kívánunk lenni az emberek és a felekezetek között.

9. Végül a NEK az Oltáriszentségben köztünk lakó Krisztust kívánja megdicsőíteni, ünnepelni, bemutatni és közel hozni minden jó szándékú emberhez.