Damian Stayne, Isten mai csodáinak hirdetője

2021. május 03.
Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi katolikus karizmatikus közösség alapítója is elfogadta a meghívást a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Öt kontinensen sok ezer ember gyógyult meg a szolgálata által.

„Az Onkológiai Intézetben a kontroll vizsgálaton az orvos nem talált daganatot.” „Édesanyám, Magdolna a gyógyító imanapon úgy érezte, hogy elmúlt fülfájása ami régóta gyötörte, ezenkívül ízületi és csont fájdalmai is, és bot nélkül tudott hazamenni.” Ilyen és ehhez hasonló tapasztalatokról számoltak be azok, akik már részt vettek Damian Stayne kurzusain, az általa vezetett közös imádságokon.

Öt kontinens, sok ezer csodás gyógyulás

A Föld öt kontinensén végzett szolgálata során sok ezer ember gyógyult meg testi és lelki betegségéből, kapott életét átformáló próféciát és töltekezett a Szentlélek erejével. Magyarországon is számos alkalommal járt már. Damian Stayne két – már felnőtt - gyermek édesapja. 1983-ban feladta munkáját, Párizsba utazott tapasztalatokat szerezni a katolikus közösségekről. Mélyen megérintette a Jeruzsálem közösségnél egyház monasztikus és misztikus hagyományának eleven lüktetése az egyszerűség és a szépség, az Emmánuel közösségnél pedig a Szentlélekben való megújulás ereje és a karizmatikus szolgálat. Úgy érezte, hogy Isten olyan közösség alapítására hívja, amely egyesíti ezeket az értékeket. Angliában hét és fél év böjtölés és imádság után, 1990-ben megalapította a Cor et Lumen Christi (Krisztus Szíve és Világossága) közösséget, amely úgy határozza meg önmagát: hogy szemlélődő és karizmatikus közösség eucharisztikus szívvel.

Újítsd meg a csodáidat!

Damian Stayne világszerte tart konferenciákat és képzéseket, bátorítja az embereket hitük megélésére, a karizmák használatára.

Az indulás

Damiant nagyon zavarta, hogy az Egyházból eltűnni látszanak a nagy karizmák, holott Jézus egyértelműen megígérte ezeket a hívőknek. Imádkozni és böjtölni kezdett azért, hogy a választ megtalálja, és amikor Isten egy indiai katolikus pap személyében megadta a választ, – ez az indiai pap, Pottából, egy vak felett imádkozott, akinek abban a pillanatban megnyílt a szeme - Damian úgy érezte, megtalálta, amit keresett. Azóta is hivatásának érzi, hogy rádöbbentse a katolikusokat, „milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. (Ef-1.18.) Vallja, hogy ez minden hívőnek öröksége.

Így vall a kezdetekről: A gyógyító összejövetel utolsó napja előtti éjszaka volt. Szolgáltam a tömegben, miközben mások dicsőítettek és épp imádkoztam valakiért, hogy erővel tudjon evangelizálni, mikor valamit éreztem a hátamban. Tudtam, Isten arra hív, hogy imádkozzam valakiért, akinek hátproblémája van. Megfordultam és láttam, hogy egy nő ül ott tolószékben. Megrémültem és az első gondolatom az volt: ez túlzás, tolószékben ülő gyógyulásáért nem imádkozom. Megkérdeztem a hölgytől, hogy mi a baja, és ő mondta, hogy a háta. Féltem imádkozni érte, mert hátha semmi sem történik, de tudtam, Isten azt akarja, bízzam abban a hitben, amelyért én magam imádkoztam. Összehívtam néhány embert a közösségemből, hogy együtt imádkozzunk a nő felett. Nagy adag fájdalomcsillapító volt benne és mindig nagy fájdalmai voltak, ha állnia, vagy járnia kellett. Azt mondta, évek óta nem járt már járókeret nélkül, de pár perc ima után felállt a tolószékéből és ment, futott körben a teremben a legcsekélyebb fájdalom nélkül. Mikor hazaért, a férje, aki a gondozója is volt, meglepődött, ahogy látta a feleségét besétálni. Kapcsolatban maradtam vele, 5 év óta jól van és teljesen normális életet él. Ez a gyógyulás megváltoztatta számomra a dolgokat, segített a hitem növekedésében és abban, hogy többre vágyjak. Aztán 2001-ben megalapítottam a Karizma Iskolát, hogy képezzük és bátorítsuk az embereket hitre, hogy Isten használhassa őket.

Miért van erre szükség?

Az emberek ma fenyegetve és bizonytalanságban érzik magukat sok dolog miatt, és érezniük kell, hogy van valaki, aki jó és erős, aki szereti őket, meg tudja óvni és segíteni tudja őket. Szóval úgy érzem, hogy Isten erejének megnyilatkozása fontos, leginkább a gyógyítás területén. A csodák annak a jelei, hogy elközelgett az Ő országa. Az elmúlt években megnőtt az érdeklődés és nyitottság a vallási dolgok iránt. Vegyük észre, hogy az embereket mennyire vonzzák a New Age módszerei, illetve a "természetgyógyászat". Sokan hisznek a természetfeletti gyógyításban és oda mennek, ahol ezeket kínálják nekik. Ezért fontos megmutatnunk, hogy a mi Istenünk nagyobb és erősebb, mint bármi más. Azt gondolom, az evangélium hihetősége a tét, és az emberek akarják tudni, hogy hol van az igazi szellemi hatalom. A jelek és csodák tisztán demonstrálják, hogy Jézus él, és mindennek Ura.

Magyarul is megjelent Újítsd meg a csodáidat! című kötetében Stayne tisztázta a karizma szó valódi értelmét. A kharisz görög szó, kegyelmet jelent, a karizma pedig az Isten kegyelméből kapott ajándék. A kötetében kitért rá, hogy Pál apostolnál ötféle módon szerepel a karizma. Részben az Istentől jövő ajándékok – házasság, cölibátus stb. -, azután Izrael kapcsán, amikor Pál úgy fogalmazott:

” Továbbá, amikor az örök életre utal a karizma szóval, majd arra az ajándékra, amit Timóteus kapott a kézrátétel által, ami valószínűleg a Szentlélek. Végül a lelki adományokra használja a kifejezést Pál apostol. Damian Stayne szerint: „a karizmák lángra lobbantják és újraélesztik a hitet, megmutatják, hogy Jézus „valóságos és dinamikus. Megragadják az emberek figyelmét, és Jézusra irányítják.”

Isten használni akar minket

„Nem elég egyszerűen elhinni, hogy csodák vannak, hanem el kell hinnünk, hogy Isten használni akar minket és ez nem olyasmi, amihez mi lelkileg fel tudjuk tornázni magunkat, hanem ez Isten ajándéka és ez az az ajándék, amire igazán nagyon kell vágynunk és kérnünk kell. Nem nagyon tudunk hatékonyak lenni, nagy gyógyulásokat látni a hit ajándéka nélkül” – mondta el a Goodnews-nak egyik interjújában

Ha szeretnéd megnézni Damian Stayne előadását magyarul kattints ide! A személyes találkozáshoz pedig regisztrálj az iec2020.hu oldalon.

Fotó: Magyar Kurír

Forrás: Cor et Lumen Christi Magyarország