Az Eucharisztia összeköt

2020. szeptember 18.
Különleges szolgálatot tölt be Ägidius Johann Zsifkovics püspök az eisenstadti egyházmegyében, ahol több nemzetiség él együtt: német, horvát és magyar hívek alkotnak közösséget.

Hogyan lehet a különböző nyelvű és nemzetiségű híveket lelkipásztorként a legjobban szolgálni? Ez a kérdés már hosszú ideje foglalkoztatja Ägidius Johann Zsifkovicsot. Eisenstadt (Kismarton) püspökét régi, jó ismerősként üdvözli Erdő Péter a NEK jegyében szervezett online előtalálkozón. A magyar bíboros egykor tanára volt az egyetemen Zsifkovicsnak. Erdő Péter elismerően szólt korábbi tanítványának tevékenységéről, aki különösen nagy gondot fordít a magyar határhoz közeli eisenstadti egyházmegyében nemcsak a német, hanem a horvát, magyar és más nyelvű hívekre is. Az ő üzenete és munkája rávilágít arra, hogy mennyire fontos az Eucharisztikus Kongresszuson a különböző népek találkozása. „Adja Isten, hogy a népek Krisztus körül találkozzanak!” – fogalmaz Erdő Péter a bevezetőjében.

Nem mindennapi tapasztalást éltek meg a keresztények a koronavírus járvány idején a Kismartoni Egyházmegye püspöke szerint. Ägidius J. Zsifkovics ezt a zsidó népnek a pusztai vándorlása során megtapasztalt nélkülözésével állítja párhuzamba. Az egyház megmutatja az ember számára, hogy hol tudja az éhségét és a szomját csillapítani a mennyei kenyér által. „Ott, ahol a kenyeret megtörik és a kelyhet nyújtják neki. Jézus az Oltáriszentségben önmagát adja nekünk, mint az örök élet kenyerét” – fogalmaz üzenetében a püspök.

Fotó/Forrás: NEK