Mányon járt a Missziós kereszt

2020. szeptember 18.
Mányi Búcsú és készülődés a Találkozásra.

Szeptember második hetében egyszerre ünnepelhettük Mányon templomunk búcsúját és a Missziós Kereszt érkezését falunkba. A Missziós Kereszt jelenléte Mányon az Eucharisztikus Kongresszusra való várakozás és készület fontos állomása volt. Mivel templomunk búcsúját a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén üljük, a két ünnepi esemény szervesen összefonódott a kereszt ünneplésében.
Bár Mány lélekszámát tekintve kis település, méretéhez viszonyítva meglepően kiterjedt és élő egyházközsége van. Az egyhetes ünnepségsorozat keretében számos program szerveződött. A teljesség igénye nélkül megemlíthetőek az ünnepi liturgiák, a nyitott templomok napja, az Ars Sacra rajzpályázat és az ünnepi komolyzenei koncert.
Ezen események közül kiemelkedett Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apát által celebrált ünnepi szentmise. A mise keretében Kelényi Tamás József atya, falunk plébánosa a Missziós Kereszt előtt felajánlotta Istennek Mány közösségét. A misét követően a résztvevők egy tanúságtételt hallgathattak meg a Missziós Kereszt alkotójának, Ozsvári Csabának az életéről Török Orsolyától, aki személyesen is ismerhette a művészt.

Az ünneplés meghatározó pontja volt még az Oltáriszentség jelenlétében tartott késő esti dicsőítés, amelyen a közösség fiatalabb és idősebb tagjai egy szívvel, lélekkel imádkoztak együtt.
Az Oltáriszentség és a Kereszt különösen nagy figyelmet kapott ezen a héten. Egyrészről a búcsú ünnepe, másrészt az Eucharisztikus Kongresszusra való készület miatt. Emellett a környéken és a közösségünkben szolgáló premontreiek számára kiemelt jelentőséggel bírnak. Rendjük missziójában a kezdetektől központi szerepet kaptak a szentségek, különösen is az Oltáriszentség. Alapítójuknak, Szent Norbertnek az Oltáriszentség volt életének középpontja, és mélyen hitte, hogy a napi liturgián, a szentmisén és a zsolozsmán keresztül meg lehet tapasztalni és a hívek számára érzékelhetővé lehet tenni Isten szeretetét. Reméljük, hogy az ünnepi hét alatt minden részvevő megtapasztalhatta Isten jelenlétét és belőle erőt merítve tér vissza a hétköznapok sodrásába.

Szöveg: Bársony Enci

Fotó: Ambrus Marcsi