Konferenciák, előtalálkozó

Dr. Kocsis Imre: A NEK jelmondatának biblikus teológiája

hanganyag

videó

szöveg


Piero Marini: Az eucharisztikus kongresszusok és az eucharisztikus teológia felismerései

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Dolhai Lajos: Az Eucharisztia mint a szentségi üdvrend központja

hanganyag

videó

szöveg


Varga László: A szentségimádás teológiája, lelkisége, gyakorlata

hanganyag

videó

szöveg


Szeidel Péter: Az Örökimádás Magyarországon

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Keresztes Szilárd: A keleti egyház tanítása az Eucharisztiáról

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Török Csaba: Az Eucharisztia mint a lelkipásztorkodás forrása

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Erdő Péter: Az Eucharisztia mint az Egyház létének forrása

hanganyag

videó

szöveg

Köszöntő - Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

hang

videó


Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi: A mai széder este
és annak liturgikus kapcsolata

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Verő Tamás budai főrabbi: A zsidó családi liturgia
a széder estén kívül (étkezések, asztali áldások, imák)

hanganyag

videó

szöveg


Kerekasztal-beszélgetés: Prof. Dr. Schőner Alfréd
és Gőbel Ágoston

hanganyag

videó


Fr. Michael Zheltov: Eucharisztia az orosz ortodox egyház lelkipásztori és liturgikus gyakorlatában

angol hanganyag

videó


Prof. Dr. Nicolae Preda diakónus-lektor: A szent liturgia
és az Eucharisztia gyakorlata a román ortodox egyházban (Eucharisztiában használt kenyér)

olasz hanganyag, magyar hanganyag

videó

olasz szöveg, magyar szöveg


Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte: Az Eucharisztia a bizánci teológiában; az Eucharisztia tiszteletének
liturgikus megjelenése a bizánci liturgiában

angol hanganyag, magyar hanganyag

videó

angol szöveg


Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita: Az Eucharisztia tisztelete a magyar görögkatolikus egyház gyakorlatában

hanganyag

videó

szöveg


Dr. h.c. Szebik Imre ny. püspök: Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlata

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Fekete Károly püspök: Az úrvacsora értéke
és jelentősége a református teológiában

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Kajtár Edvárd, a Liturgikus Intézet irodaigazgatója, plébános: Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban és az áldoztatás liturgiájának alakulása
az első századoktól

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet kinevezett rektora: Az Eucharisztia mint szent emlékezés (az utolsó vacsorára) és az Eucharisztia: Krisztus keresztáldozatának jelenvalóvá tétele a szentmisében

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Fábry Kornél NEK főtitkár: A szentáldozás kegyelmi hatásai: találkozás és közösség Krisztussal és az egyház tagjaival

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó, teológiai tanár:
Az Eucharisztia őrzése és imádásának történelmi alakulása

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Versegi Beáta Mária CB: Az eucharisztikus mozgalmak
a II. Vatikáni Zsinat után

hanganyag

videó

szöveg


Dr. habil Fejérdy András, a PPKE BTK egyetemi docense: Az eucharisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma

hanganyag

videó

szöveg

Köszöntő - Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

hang

videó

szöveg


Prof. Robert Somerville: Eucharisztia és Egyház
a XI. és XII. században egy modern zsinattörténész szemszögéből

angol hanganyag

magyar hanganyag

videó


Dr. Martos Levente Balázs: „Az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek...”
Az utólag meghívott Pál apostol az Úr vacsorájáról

hanganyag

videó


Dr. Perendy László: Az Eucharisztia az ókor egyházának életében

hanganyag

videó


Dr. Bábel Balázs: Az Eucharisztia / Úrvacsora az ökumenikus törekvések
fényében

hanganyag

videó

szöveg


Vukovits Koszta: Eucharisztia tárolására szolgáló edények
a szerb ortodox egyházban


Kelemen Imre: Az Eucharisztia ünneplésének anyaga (gluténmentesség kérdése)
és a két szín alatt történő szentáldozás; az Eucharisztia őrzésére vonatkozó
irányelvek: szentségi kápolnák, tabernákulumok

hanganyag

videó


Nagy Károly: Az Eucharisztia, mint a plébániai közösség szíve

hanganyag

videó


Bodor György: Felkészítés az elsőáldozásra – a római katolikus gyakorlat

hanganyag

videó


Szocska A. Ábel: Felkészítés az elsőáldozásra – a görögkatolikus gyakrolat

hanganyag

videó


Dr. Udvardy György: Felnőttek felkészítése a szentségek felvételére
és bevezetésük a szentmise liturgiájába (katekumenátus)

hanganyag

videó


Gáspár István: A szentségimádás fontossága a XXI. században,
gyakorlati megvalósítása és gyümölcsei az egyházközség életében

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Füzes Ádám: Áldoztatás és áldoztatók. Nagy létszámú hívek áldoztatása:
elvek, nehézségek, megoldások. Az Eucharisztiához kapcsolódó egyéb
rendezvények; szabadtéri szentmisék. Áldoztatók képzése

hanganyag

videó

szöveg


Varga László: Az örökimádás lelkisége

hanganyag

videó

szöveg


Nyéky Kálmán: Eucharisztia, szentmise és evangelizáció

hanganyag

videó


Dr. Versegi Beáta Mária, Nyuli Gábor, Varjas Adrienn: A szentségimádás
gyakorlata fiatalok, idősek, családosok, gyermekek körében

hanganyag

videó

szöveg (Versegi)


Schuschnigg Theresia: Eucharisztikus élet

hanganyag

videó

szöveg

Szeptember 13-án az online előtalálkozót Erdő Péter bíboros, prímás nyitotta meg. A főpásztor fontosnak nevezte, hogy imádságban együtt reflektáljunk arra a nagy élményre és megrázkódtatásra, amit a járvány okozott életünkben.

A nyitónapon Rómából küldte el üzenetét Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke. A koronavírus rávilágít az igazán lényegesre: az istentisztelet a járvány alatt sem szűnt meg, hanem az Eucharisztiából merítve a szolidaritás tetteiben nyilvánult meg. Marini ökológiai megtérésre is hívott bennünket, hiszen – mint mondta – felelősséggel tartozunk egy jobb jövő reményében a Földért és embertársainkért.

Szeptember 14-én Valerian Maduka Okeke, a nigériai Onitsha egyházmegye érseke üzent. Az afrikai országból érkezett videóban köszönetet mondott a „derék magyar embereknek”, valamint a magyar kormánynak és Isten népének, akik adományaikkal támogatták az éhínségtől, a keresztényüldözéstől és a járványtól is szenvedő ottani közösséget és megmutatták az eucharisztikus szeretetet.

Szeptember 15-én az üldözött káld katolikus közösség háláját tolmácsolta a magyar népnek és kormánynak Louis Raphaël Sako bíboros, káld katolikus pátriárka. Az Irakban hosszú éveken át dúló háború mély sebeket okozott. A keresztény közösség vezetője azt hangsúlyozta, hogy bár az imádság nem képes a történéseket közvetlenül megváltoztatni, de az eseményeket átélő személy szívét, látásmódját befolyásolhatja. Aki imádkozik, az megleli a békét és képes megélni a kedvesség örömét másokkal való kapcsolatában is – üzente a káld katolikus közösség vezetője.

Szeptember 16-án Timothy Dolan, New York érseke arra irányította a figyelmet, hogy nem újulhatunk meg az Egyházban anélkül, hogy ne újulnánk meg hitünkben is.

Szeptember 17-én Johannes Hartl német teológus-filozófus felnőttkori megtérő azt hangsúlyozta üzenetében, hogy az emberek a bezártság idején az imádság és a spiritualitás felé fordultak. A teológus, irodalomtudós szerint meg kell tanítani az embereket a mély imaéletre, amely átsegítheti őket a kríziseken és az Eucharisztia vételezésének átmeneti hiányán is.

Ugyanezen a napon láthattuk Moysés Azevedo, a Shalom Katolikus Közösség alapítójának videóját, aki arról beszélt, hogy nem Isten küldte a vírust, Ő velünk van, jelen van szeretettel és részvéttel eltelve az emberiség fájdalma és szenvedése közepette. Kihangsúlyozta: „Nem vagyunk egyedül. Jézus ígérte meg nekünk, hogy életünk minden napján velünk lesz. Megadja nekünk a kegyelmet és az erőt, hogy a kereszt és a feltámadás erejével győzedelmeskedjünk.”

Szeptember 18-án Ägidius J. Zsifkovics, a Kismartoni Egyházmegye püspöke üzenetében arra tért ki, hogy nem mindennapi tapasztalást éltek meg a keresztények a koronavírus-járvány idején. Ezt a zsidó nép pusztai vándorlása során megtapasztalt nélkülözésével állította párhuzamba. Kihangsúlyozta, hogy az egyház megmutatja az ember számára, hogy hol tudja az éhségét és a szomját csillapítani a mennyei kenyér által.

Ezen a napon került fel a YouTube-csatornára Detroitból Mary Healy teológus videója is, aki a Szentírásból a Jézus által meggyógyított vérfolyástól szenvedő asszony példáját állította párhuzamba a világjárvány okozta félelemmel, szorongással, amelyet most sokan érzünk. Felidézte Jézusnak az asszonyhoz mondott szavait, amely szerint a hitének köszönheti a gyógyulását.

Szeptember 19-én Gérald Lacroix bíboros, Quebec érseke osztotta meg kisfilmjében a gondolatait arról, hogy a világjárvány meghívás arra, hogy elmélyülhessünk a hitben. Ennek jó eszköze a kongresszus. A kanadai világtalálkozó tapasztalatai alapján azt üzente: „A kongresszus segít, hogy meghalljuk Jézus hívását, hogy keljünk át a másik partra és találkozzunk azokkal, akik még nem ismerik Isten szeretetének örömét!”

Ugyanezen a napon Jean-Luc Moens, a CHARIS moderátora a bezártságban megélt hitbéli tapasztalásáról, a kegyelem állapotáról, az önmagában felfedezett isteni jelenlétről beszélt. Hét szóban foglalta össze számunkra mindezt: „Jézus, tudom, hogy itt vagy és szeretlek!”

Szeptember 20-án, az online előtalálkozó utolsó napján a kárpátaljai Szabó Konstantin görögkatolikus pap arról számolt be, hogy a kényszerű bezártság idején az átélt istenfélelem mellett az emberek az elmélyülő hitről is tapasztalatot szereztek. Szabó Konstantin üzenetében kiemelte: az a legfontosabb, hogy szeretettel tudtuk átélni ezt a próbatételt.

A szokásos vasárnapi Úrangyala imádság után üdvözölte Ferenc pápa Magyarországot, a főpásztorokat, a híveket és mindenkit, aki hittel és örömmel várta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. A Szentatya, aki a tervek szerint jelen lett volna a világtalálkozó zárószentmiséjén, azt kérte:

„Lélekben egyesülve haladjunk tovább az előkészületekkel, az Eucharisztiában találva meg az Egyház életének és küldetésének forrását.”

A NEK jegyében szervezett online előtalálkozót Erdő Péter bíboros, prímás üzenete zárta. A főpásztor a budapesti Hősök terén mondta el gondolatait, azon a helyszínen, ahol az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó- és zárószentmiséje volt. Egy olyan térről beszélt, ahol a kommunista diktatúra alól felszabaduló, útkereső Magyarország több mint félmillió híve imádkozott együtt 1991-ben a Budapestre látogató II. János Pál pápával.

A világjárvány sok tanulsága közül a magyar főpásztor kiemelte:

„Nagyon sok online szentmise-közvetítést tartottunk, de mindenki tudta, hogy ez nem egyenértékű a személyes jelenléttel. Az Eucharisztia iránti vágy dominálta ezt az esztendőt. Adja Isten, hogy jövő ilyenkor valóban együtt ünnepelhessünk a világ minden tájáról érkező hívőkkel együtt!”

Imádkozz velünk!

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

LETÖLTÉS »

Tovább az előkészületi imádság oldalára »

A keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép többi tagja egyszerűen csak befogadja cselekedeteiket. Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. (Ferenc pápa: Evangelii Gaudium 120)

Ezt a célt szolgálja, és ehhez szeretne gyakorlati segítséget nyújtani katolikus keresztényeknek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 3. előkészítő évében Az evangelizáció iskolája, mintegy A szentségimádás iskolájának folytatásaként.

Miért küld misszióba Jézus? Hirdessem az Igét, vagy csak éljek példás életet? Hirdessem az utcákon, tereken is? Hogyan missziózzak, ha nem tudok „nagy dolgokat” tenni? Hogyan lehet kitárni a plébániánk kapuit? Hogyan pásztoroljuk az új megtérőket?

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnének bekapcsolódni Jézus missziójába, mert Ő azt mondta:

„Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,19-20)


Az evangelizációs iskola témái:

 • Az evangelizáció forrása
 • Egyház-felújítás: az állagmegóvástól a missziós plébániáig
 • Egyházunk tanítása az evangelizációról
 • Miért evangelizáljunk?
 • Mit hirdessünk?
 • Plébánia: a közösségi misszió helye
 • Hogyan evangelizáljunk a hétköznapokban?
 • Alpha: egy hatékony eszköz a 21. század evangelizációjához
 • A befogadó plébánia, azaz hova is hívjuk a megtérőket?
 • Mit és hogyan válaszoljunk a rázós kérdésekre?
 • Az evangelizáció akadályai és hajtóerői

Ide kattintva visszanézheted az eddigi alkalmakat.


Előadók:

 • Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök
 • James Mallon atya, a Divine Renovation (Egyház-felújítás) c. bestseller szerzője (plakát a könyvbemutatóról >>>)
 • Nyéky Kálmán siófoki plébános
 • Dr. Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára
 • Kunszabó Zoltán állandó diakónus
 • Madocsai Bea rádiós újságíró
 • Herbert Dóra újságíró
 • Varjas Adrienn gyógypedagógus

Az alkalmak felépítése:

 • 18:00 szentmise
 • 18:45 énekes dicsőítés
 • 19:00 előadás
 • 19:45 tanúságtétel
 • 20:00 szentségimádás
 • 20:30 kiscsoportos beszélgetés
 • 21:00 záró áldás

Lelki tréning napi 7 percben

Kezdetét veszi a NEK 3+1. (negyedik) előkészületi éve. A NEK Titkárság szeretne ennek az évnek a lelki részéhez segítséget nyújtani.

Ezt az évet a szeretetből és hitből fakadó tettekNEK szánjuk. Ehhez jó megismernünk a hitünket, válaszokat kapni kérdéseinkre. Arra hívunk az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, hogy olvasd el velünk A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK) a következő év során.


Hogyan?

2020. szeptember 21-től 2021. szeptember 4-ig, a Kongresszus kezdetéig minden napra (a vasárnapokat és a főbb ünnepnapokat kivéve) összeállítottunk kb. kétoldalnyi olvasnivalót a KEK-ből, az abban használt számozás segítségével. Ennek elolvasása mintegy 7 percet vesz igénybe naponta. Ennyi törődést igazán megérdemel a hitünk. :)Hol található a Katekizmus?

 • A Katekizmust elolvashatod nyomtatott formában a Szent István Társulat kiadásában (jelenleg sajnos csak antikvár forgalomban érhető el).
 • Az interneten a https://archiv.katolikus.hu/kek/ oldalon
 • A KEK applikáció segítségével is olvashatod, amit androidos telefonra INNEN tudsz ingyenesen letölteni.

Honnan tudom, melyik nap mit kell olvasni?

 • Az egész évre való beosztást INNEN letöltheted PDF-ben, nyomtatható formában, amin minden egyes hét végéhez érve kipipálhatod az elolvasott részeket, és könyvjelzőként is használhatod.

Egyedül olvassam vagy másokkal?

Olvashatod egyedül is, de jó megosztani a tapasztalataidat, kérdéseidet másokkal. A már működő közösségeket, imacsoportokat, plébániai kisközösségeket arra bátorítjuk, hogy olvassák együtt és rendszeresen beszéljék át az olvasottakat, hetente, kéthetente vagy havonta összegyűlve, esetleg online. De létre is hozhattok néhány fős KEKO (Katekizmust Olvasó) csoportokat erre az évre.


Kérdések a feldolgozáshoz:

Miben erősítettek meg az olvasottak?

Mi lepett meg a legjobban?

Mi az, amit eddig másképp tudtam?

Min kell változtatnom az életemben ahhoz, hogy a Katekizmusban olvasottak érvényre jussanak?

Milyen kérdést tennék fel az olvasottakkal kapcsolatban teológiát végzett vagy pap/szerzetes ismerősömnek?

Pályázataink

A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága 2017 júliusában pályázatot írt ki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszára, szentségimádási énekre, mise-ordináriumra, illetve a szentmise propriumára.

A kongresszus lelkipásztori előkészítésének kiemelten fontos eleme a zenei előkészület.

A zenei pályázatokat bíráló zsűri tagjai:

 • Csanády Lőrinc hegedűművész
 • Dobszay Benedek ferences szerzetes
 • Harmath Dénes orgonaművész
 • Horváth Márton Levente zeneszerző, orgonaművész
 • Kiss Zsuzsanna zeneszerző, karvezető
 • Sapszon Ferenc karnagy, zeneszerző
 • Tardy László karnagy, kántor
 • Tolcsvay László zenész, zeneszerző (himnuszpályázat)

Himnuszpályázat

A himnuszpályázatra érkezett 74 mű közül a zsűri a kiírás szempontjait figyelembe véve nem talált minden kritériumnak megfelelőt, ezért a himnuszpályázat zárt, meghívásos rendszerben folytatódik.

Bácskay Zsolt Krisztus, légy velünk! című dala különdíjban részesült.

Ács Dávid László Világ, borulj térdre című művét kiemelkedőnek értékelte a zsűri, de több szempont miatt átsorolta az áldozási ének kategóriába.


Mise-ordinárium pályázat

A mise-ordinárium pályázatra 52 orgonára és más hangszerekre írt mise-kompozíció érkezett. A zsűri nem osztott ki I., II. és III. helyezést, hanem a legjobbnak ítélt nyolc művet díjazta, melyeket bizonyos szempontból kiemelkedőek. Ezek a következők:

 • Gável Gellért: Latin Mise Gitáron - Lelkesítő hangvételéért
 • Komesz Zsolt: Mise-ordinárium - A gitáros és orgonás nyelvezet virtuóz ötvözéséért, újszerű fogalmazásmódjáért
 • Kovács Szilárd: Missa Quinqueecclesiensis - Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
 • Kovács Szilárd: Magyar mise - Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
 • Nagy István: Missa Solemnis - Kiemelkedő zeneszerzői megoldásaiért, különleges harmóniavilágáért
 • Nagy István: Szent István - mise - Magyar hagyományokban gyökerező hangütéséért, biztos formálásáért
 • Szalai Péter: Mise-ordinárium - A nép által való könnyű énekelhetőségéért
 • Varga László: Magyar mise - Magyar hagyományokban gyökerező hangütéséért, biztos formálásáért

A szentmise propriumai

Felajánlási ének

Felajánlási ének kategóriában 15 pályamű érkezett. I. és III. helyezést a zsűri nem osztott ki.

II. helyezést értek el:

Áldozási ének

Áldozási ének kategóriában a 19 dal közül:

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

Kivonulási ének

Kivonulási ének kategóriában 13 dal érkezett.

Különdíjat kapott:


A szentségimádási ének pályázatra érkezett 32 dal közül:

I. helyezett

II. helyezett

Köszönjük minden alkotónak a lelkes részvételt!

Gratulálunk a díjazottaknak!

Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság

A 2020-ban megrendezendő Eucharisztikus Kongresszus előkészületének látványos része az új, alkalmi monstrancia elkészítése. A rendezvényt szervező NEK Titkárság 2018 februárjában nyílt, kétfordulós pályázatot írt ki az ötvösművészeti tárgy terveinek elkészítésére. A zsűri feladatát Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezetésével liturgiában, művészettörténetben és tárgyalkotásban jártas tagok látták el:

 • Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
 • Fábry Kornél, a NEK főtitkára
 • Füzes Ádám, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházművészeti Bizottságának elnöke
 • Dragonits Márta belsőépítész, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, a NEK művészeti albizottságának elnöke
 • Kontsek Ildikó művészettörténész, múzeumigazgató, a NEK művészeti albizottságának tagja
 • Lipóczki Ákos DLA, ötvösművész, MOME, Tárgyalkotó Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
 • Varga Péter DLA ötvös restaurátor művész, az MMA rendes tagja, Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat

A zsűri egyhangú döntése értelmében Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész koncepciója került ki győztesen. A végső formájában elfogadott monstrancia 2019 szeptemberében készül el.

A pályázatban benyújtott tervdokumentáció digitális képek, életnagyságú modellek, anyagminták és műszaki dokumentáció formájában tudta meggyőzni a szakértőket arról, hogy a végső mű megfelel majd a liturgikus céloknak, a rendezvény célkitűzéseinek és a kortárs esztétikai igényességnek.

Lenzsér-Mezei Kata monstranciája a hasonló szakrális ötvösművek hagyományos felépítését követi. A talapzat és a (nodus-szal, vagyis a fogást megkönnyítő, középen szélesedő gombbal ellátott) szár felett a legszentebb szentséget glóriaszerűen öleli körül a napsugarakat idéző aranyozott üvegkorong, amit kívülről fémkeret övez. Az Oltáriszentség külső védelmét egy mindkét oldalról átlátszó üveggel lezárt szentségház biztosítja. A nagy monstranciából egyszerű mozdulattal kivehető az önálló talapzattal, szárral ellátott középső rész, az ostyát tartalmazó kis úrmutató. A talapzat és a körbefutó fémkeret anyaga dörzscsiszolt nemesacél. A változatos felületkidolgozás és üveg társítása figyelemreméltó hatást kelt. A kivehető úrmutató selyemfényűre polírozott ezüstből, míg az ostyához legközelebb kerülő szentségház magas fényű aranyozott ezüstből készül. Az elkészítés során két rétegben aranyat hordanak majd fel a látványterven látható víztiszta üvegkorongra. A szárba kék színű üvegbetét kerül, ami elölről és hátulról fényesen csillog, oldalról viszont matt felületen törik majd meg rajta a fény.

Feliratok és egyéb motívumok süllyesztett, illetve síkban tartott arany berakásként jelennek majd meg. A kisebbik talapzaton csak keresztek, a nagyobb talapzaton az A [alfa] és Ω [omega] betűk is szerepelnek. A hosszú száron a Kongresszus mottója („Minden forrásom belőled fakad”) lesz olvasható magyar és latin nyelven. A készítés idejét és alkalmát az arany kapszula körirata fogja megjelölni:

+LII.+CONGRESS+EUCHARISTIC+INTERNAT+BUDAPEST+2020

A monstrancia teljes magassága 157,5 cm, ebből a kivehető rész 70,5 cm.

Tovább a pályázatról szóló cikkhez »

Tanúságtételek

A podcast alapvetően olyan, mint egy rendszeresen jelentkező rádióműsor, amelynek adásait, epizódjait, akkor hallgathatod meg, amikor akarod az interneten. Tarts velünk utazás, mosogatás, pihenés közben!

Annak érdekében, hogy podcastunk a lehető legkevesebb adatot használjon el mobilnetedből, javasoljuk, hogy a hanganyagot WiFi-vel töltsétek le/hallgassátok először.


 • 1. NEK Podcast
  Mi a lelkipásztorok legfőbb felelőssége napjainkban a fiatalok kapcsán? Mitől vált hitelessé Carlo Acutis? Miért övezi ilyen óriási népszerűség? Vannak-e kapaszkodási pontjai, keretei, iránymutatói a mai fiatal generációnak? Mennyire könnyű papként, lelkipásztorként megszólítani a fiatalokat és megtartani őket egy biztonságos értékrendben? Mohos Gábor püspök és Fábry Kornél beszélgetnek a NEK Podcast első adásában.
 • 2. NEK Podcast
  Vendégünk ezúttal dr. Fodor Réka missziós orvos volt, akivel életről-halálról beszélgettünk mindenszentek ünnepének közeledtével. Miért és hogyan ünneplik Nigériában egy temetés kapcsán is az (örök)életet? Hogyan viszonyulnak egy közösség tagjai a halálhoz egy olyan országban, ahol a magas csecsemőhalandóság miatt egy hétig nevet sem adnak az újszülöttnek? Kiderül, miért és hogyan kapcsolódott össze a magyar és a nigériai Onitsha keresztény közössége annak érdekében, hogy emberek ezrei menekülhessenek meg az éhhaláltól.
 • 3. NEK Podcast
  A NEK Podcast harmadik vendége Erdő Péter bíboros volt. Megtudhatjuk, miért nevezte vértanúknak a nizzai terrortámadás áldozatait, szerinte mi adhat reményt a járványhelyzetben és mit szól ahhoz, hogy az Egyház aktívan használja a legújabb kommunikációs csatornákat? Ezen kívül megtudhatjuk, hogyan tölti a szabadidejét, mi az, ami ki tudja kapcsolni és milyen könyveket szeret? Erdő Péter bíboros beszélgetőtársa Gyarmati Orsolya.
 • 4. NEK Podcast
  A NEK Podcast negyedik adásának vendégei Balog Márta nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja és az Afrikai Rendtartomány elöljárója, valamint Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője voltak. Az adta a beszélgetés apropóját, hogy a Magyar Kurír katolikus hírportál arra kérte olvasóit, Szent Márton napján imáikkal és adományaikkal segítsék az afrikai éhezőket. Balog Márta nővér számtalan felemelő és megrendítő élményt őriz Afrikáról, az ottani emberekről, közösségekről. Kuzmányi István és Balog Márta nővér beszélgetőtársa Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston volt.
 • 5. NEK Podcast
  A NEK Podcast ötödik adásának telefonos vendége Mohos Gábor püspök volt, akinél három hete diagnosztizáltak koronavírusos megbetegedést. A NEK Titkárság vezetője arról beszélt Gyarmati Orsolyának, hogy ő személyesen hogyan éli meg ezt az időszakot és miért tanácsolja mindenkinek, hogy legyen elővigyázatos és fegyelmezett.
 • 6. NEK Podcast
  A hatodik NEK podcast vendége Szabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója volt, akivel 1956 őszének eseményei kapcsán az egyház szerepéről, a szerzetesrendek feloszlatásának következményeiről és a korabeli kispapok helyzetéről beszélgetett Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston.
  1. rész
  2. rész
 • 7. NEK Podcast
  Kenyér és bor. A lelkipásztor és a borász. A hetedik NEK podcast vendége volt Lóczi Tamás, Sátoraljaújhely plébánosa, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke és Demeter Endre borász. Hogyan lehet megismertetni az egészen kis gyermekekkel az Eucharisztiát? Megbecsüljük-e alapvető értékeinket? Mitől olyan páratlan a tokaji borvidék? Ezekről és még sok más érdekes kérdésről beszélgetett a vendégekkel Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston.
 • 8. NEK Podcast
  A nyolcadik NEK Podcast vendége Pindroch Csaba színművész volt, akivel Gyarmati Orsolya beszélgetett színészet és hit kapcsolatáról, valamint arról, hogyan éli meg az adventet és hogyan várja a karácsonyt a Pindroch család.
 • 9. NEK Podcast
  A kilencedik NEK Podcast vendége Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston többek között arról kérdezték, milyen felelősséget jelent egy 1802 óta működő intézmény vezetése, illetve hogyan teltek a karantén - cseppet sem eseménytelen - napjai a kispapok számára.
 • 10. NEK Podcast
  A NEK Podcast karácsonyi adásának vendége Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke volt, akivel Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston beszélgettek. Szóba került a gyermekkori karácsonyok élménye, az advent és a karácsony jelentősége, a járvány okozta kihívás és persze az Eucharisztikus Kongresszusra való készület is.
 • 11. NEK Podcast
  A tizenegyedik NEK Podcast vendége Kubik Anna színművész volt, akivel Gyarmati Orsolya beszélgetett a 2020-as év felemelő és nehéz pillanatairól, a színház szerepéről a járvány idején, az online próbák kihívásairól és meghatározó színésztanárokról.
 • 12. NEK Podcast
  A tizenkettedik NEK Podcast vendégei Zsuffa Tünde író, a NEK sajtófőnöke és Lackfi János költő, műfordító voltak. A beszélgetés során szóba került a magyar kultúra napjának jelentősége, az irodalom és a hit kapcsolata, valamint a tanúságtétel fontossága is. A vendégeket Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston kérdezték.
 • 13. NEK Podcast
  A tizenharmadik NEK Podcast vendégei Varga Gabriella lapkiadó-főszerkesztő és Marosán Csaba a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze voltak. Csaba telefonon kapcsolódott be a beszélgetésbe, melynek során a határon túli magyar irodalom megtartó erejéről, az istenes versek és egyáltalán a költészet divatba hozásáról és az eucharisztikus kongresszus előkészületeiről esett szó. A vendégeket Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston kérdezték.
 • 14. NEK Podcast
  A NEK Podcast vendége ezúttal Béres Klára kommunikációs igazgató, a Béres Alapítvány elnöke volt. A beszélgetés során többek között arról esett szó, hogy számos dologért hajlamosak vagyunk másokat okolni, pedig mi magunk is sokat tehetnénk, hogy az életünk jobb, harmonikusabb legyen. A járványhelyzet ráirányította figyelmünket a testi mellett a lelki egészségre is, jó néhányan tesznek fel alapvető kérdéseket, amelyekre a keresztényeknek vannak válaszaik. Béres Klárát Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston kérdezték.
 • 15. NEK Podcast
  A NEK Podcast vendégei Böjte Csaba ferences testvér és Csender Levente József Attila-díjas író voltak. A beszélgetés fókuszában közös alkotásuk, a Füveskönyv állt, mely örömhöz segítő, bátorító, Isten-központú gondolatokat tartalmaz. Az írók így vallanak könyvükről: "Elmélkedések a ma emberéről, örök érvényű és friss gondolatok, gyakorlati tanácsok arról, hogy milyennek kellene lennünk, hogy boldogabbak legyünk, és mit kellene cselekednünk, hogy ez a világ jobb és élhetőbb legyen." A vendégeket Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston kérdezték.
 • 16. NEK Podcast
  Te beszólnál egy papnak? Osztie Zoltán atya beszélt a NEK Podcastban arról, hogyan lehet megszólítani és megtartani a fiatalokat egy olyan időszakban, amelyben ötévente kerül sor nemzedékváltásra. A podcast során telefonon meglepetésvendég is csatlakozott a beszélgetéshez: Zoltán atya tanítványa, Lóczi Tamás, sátoraljaújhelyi plébános. A vendégeket Gyarmati Orsolya kérdezte.
 • 17. NEK Podcast
  A legújabb NEK Podcastban Gyarmati Orsolya vendége Dragonits Márta, az Ars Sacra alapítvány elnöke, belsőépítész volt. A beszélgetés során többek között az is szóba került, hogy a művészet képes hidat építeni emberek és vallások között, ami rendkívül fontos egy olyan korban, amikor sokan fordulnak el az egyháztól. Dragonits Márta kiemelte, hogy elengedhetetlen ismerni szakrális örökségünket, mert ez erősíti meg magyar identitásunkat.
 • 18. NEK Podcast
  A legújabb NEK Podcastban Gyarmati Orsolya vendége Perényi Szilvia, a NEK önkéntes programjának vezetője volt. A beszélgetés során szóba került az Eucharisztikus Kongresszus szervezésének állása, sok személyes önkéntes élmény és az is, mennyire van jelen a mindennapi életünkben az önkéntes munka.
 • 19. NEK Podcast
  A legújabb NEK Podcastban Gyarmati Orsolya vendége Juhász Imre újfehértói plébános volt.
  Az újfehértói katolikus templomban kis szökőkút csobog, ráirányítva a figyelmet a Kongresszus jelmondatára: "Minden forrásom belőled fakad."
  Imre atya nagyon komolyan készül híveivel a szeptemberi találkozóra. A beszélgetés során szóba került, mivel lehet megszólítani ma az embereket (nem csupán a katolikusokat), milyen kihívásokkal néz szembe egy plébános, hogyan lehet közösséget építeni és megtartani nehéz időszakokban és milyen volt Boldog Carlo Acutis szarkofágja mellett imádkozni.
 • 20. NEK Podcast
  A NEK Podcast nagyheti adásában Gyarmati Orsolya vendége Varga László kaposvári megyéspüspök volt. A beszélgetés során szóba került László atya személyes hivatásának története, hogyan tudott válaszolni Isten hívó szavára egyházellenes közegben. A test és lélek kapcsolatáról Varga László azt mondta, még ha nem is vagyunk tudatában, a kettő akkor is összefügg, egyik egészsége nem lehet meg a másiké nélkül.
 • 21. NEK Podcast
  A NEK Podcast húsvét utáni adásában Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston vendége Versegi Beáta Mária, a Nyolc Boldogság közösség tagja, antropológus, szupervizor, coach, a NEK oktatási referense volt. A mostani helyzetben sokan kiéghetünk lelkileg. Krízisben vagyunk. Mi erre a megoldás? Többek között erről, valamint egy, a cigánypasztoráció kapcsán született, különleges programról esett szó a beszélgetés során.
 • 22. NEK Podcast
  A NEK Podcast legújabb adásában Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston vendége Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes, előadóművész, tanár, érdemes művész volt. A beszélgetés során szóba kerültek megrendítő istenélmények, a művészet és a kultúra lélekemelő jellege és az is, hogy mibe kapaszkodhatunk a fájdalmak, nehézségek közepette a járványhelyzetben. Dévai Nagy Kamilla egy verset és egy dalt is hozott a podcast hallgatóinak, amit szintén meg lehet hallgatni a linkre kattintva!
 • 23. NEK Podcast
  A NEK Podcast legújabb adásában Gőbel Ágoston vendége Németh Norbert atya, a római székhelyű Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora volt. A beszélgetés során szóba került, hogyan készül a PMI az Eucharisztikus Kongresszusra, illetve a napokban megjelent Hit, tudomány, társadalom című kötet, melybe Norbert atya is írt tanulmányt, továbbá az olaszországi és római járványhelyzet lelki tanulságai.
 • 24. NEK Podcast
  Nem akármilyen ügyek mellé áll Sena Dagadu, aki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik hazai hírnöke lett. Erről és még sok érdekes kérdésről beszélgetett az Irie Maffia énekesnőjével Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston a NEK Podcast legújabb adásában.
 • 25. NEK Podcast
  Gyarmati Orsolya vendége a NEK Podcast legutóbbi adásában Szalóki Ági énekes-dalszerző volt, aki kisfia születéséről, a zene, az éneklés öröméről és arról is beszélt, hogy az istenkeresésben minden ember egyesülhet.
 • 26. NEK Podcast
  Gőbel Ágoston vendége a NEK Podcast legutóbbi adásában Serfőző Levente atya volt, aki egy frissen nyílt, izgalmas szegedi kiállításról, az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus utóéletéről, és a szeptemberi világesemény előkészületeiről is beszélt.
 • 27. NEK Podcast
  A NEK Podcast legutóbbi adásának vendégei Varjas Adrienn gyógypedagógus és Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára voltak. Közeledik a június 5-i Úrnapi világméretű szentségimádás. Ennek kapcsán magáról a szentségimádásról és az Eucharisztikus Kongresszus lelki előkészületéről is beszélgetett Gőbel Ágoston két vendégével. Érdemes meghallgatni!
 • 28. NEK Podcast
  A NEK Podcast legutóbbi adásának vendégei Tobisch Borbála és Nyuli Gábor, a Cor et Lumen Christi közösség magyarországi felelősei voltak, akikkel Gőbel Ágoston beszélgetett a szentségimádás erejéről, Damien Stayne közösségalapító és NEK előadó missziójáról, valamint a gyógyító szeretet fontosságáról.
 • 29. NEK Podcast
  A NEK Podcast legutóbbi adásának vendége Baricz Gergő volt, akivel Gyarmati Orsolya beszélgetett az idén először megrendezendő, kizárólag székely színészekkel előadott István a király produkcióról, amiben Gergő alakítja majd Koppány szerepét. Szóba került még a könnyűzene és a hit találkozása is.
 • 30. NEK Podcast
  Czinke Máté énekes, a The Sign zenekar frontembere. Egyike annak a három fiatal énekesnek, akik a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszát éneklik. Milyen kihívást jelentett ez a feladat? Miért fontos, hogy a fiatalok is ott legyenek a szeptemberi katolikus világeseményen? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetett Gőbel Ágoston Czinke Mátéval.
 • 31. NEK Podcast
  A NEK Podcast legutóbbi adásának vendége Nagy Boglárka volt. Újrahangszerelt formában, fiatal énekesek előadásában hallhatjuk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszát. Nagy Bogi is egyike annak a három fiatal énekesnek, akiket kiválasztottak erre a különleges feladatra. Czinke Máté után most vele beszélget Gőbel Ágoston arról, mit jelentett személyes és szakmai életében ez a kihívás.
 • 32. NEK Podcast
  Meddig lehet jelentkezni az Eucharisztikus Kongresszusra? Mik a legfontosabb aktualitások a regisztrációval kapcsolatban? Hány embert várnak a szabadtéri szentmisékre? A NEK Titkárság regisztrációs és mobilitási vezetőjével, Gábor Miklóssal beszélgetett Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston a NEK Podcast legújabb adásában.
 • 33. NEK Podcast
  A magyar cukrászok is bekapcsolódtak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeibe! A katolikus világesemény tiszteletére a Magyar Cukrász Ipartestület pályázatot hirdetett a Kongresszus süteményének megalkotására. A nyertes sütemény alkotója: Karl Zsolt cukrászmester. Őt és a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét, Erdélyi Balázst kérdezte Gőbel Ágoston a legújabb podcast során.
 • 34. NEK Podcast
  A zene valódi hidat képez ember és ember között. Származástól függetlenül hirdeti az ember történelmi, szellemi, lelki identitását. Nemzetközileg ismert és elismert magyar zenészeket, énekeseket hallhatunk szeptember 1-jén, 19.30-tól a Szent István-bazilikában, ahol a világon elsőként hallhatjuk a „Le Devleske” - lovári nyelvű misét. Két közreműködővel beszélgetett Gyarmati Orsolya és Gőbel Ágoston a NEK Podcast legutóbbi adásában. Farkas Rózsa, Liszt- és Artisjus-díjjal elismert cimbalomművész és Kecskés Mónika karnagy, a Belvárosi Ferences Templom egyházzenei igazgatója mondták el gondolataikat a különleges világpremier kapcsán.
 • 35. NEK Podcast
  A lovári szentmise állandó részeit, amelyeket a nép is énekel, most hiteles zenei megfogalmazásban hallhatjuk egy különleges kompozíció formájában, élőben, a világon elsőként, liturgikus keretek között. Remek énekesek, nagyszerű kórus, nemzetközileg is ismert zenészek és egy kiváló karmester közreműködésével csendülnek fel a mise dallamai szeptember elsején 19.30-kor a Szent István-bazilikában. A különleges eseményről Gőbel Ágoston beszélgetett Lakatos György hegedűművésszel és Ertüngealp Alpaslan karmesterrel.
 • 36. NEK Podcast
  Különleges sétára hívunk benneteket a NEK Podcast legújabb adásában! Vezetőink Süllei László pápai káplán, érseki általános helynök és Skublics Mária múzeumpedagógus. Egy új kötet kapcsán invitálnak minket a Szent István-bazilika, az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-bazilika és a Mátyás-templom bejárására, ahogy abban még korábban nem lehetett részünk! Érdemes velünk tartani!
 • 37. NEK Podcast
  A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz országos szeretetvendégség kapcsolódik, melynek szervezését a katolikus világesemény Karitatív Bizottsága vállalta. "Szeretnénk, hogy Isten ingyenes szeretete elérjen a rászorulókhoz is, és ők is részesüljenek közös ünneplésünk örömében." Hajós Mária Ágnes ferences szegénygondozó nővérrel, a bizottság egyik tagjával beszélget Gőbel Ágoston.