Szívemben őrzöm a nagy pillanatokat

2021. szeptember 29.
Ferenc pápa levelet írt a magyar főpásztornak, amelyben köszönetet mondott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseknek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) megszervezéséért.

Tisztelendő testvéremnek

Erdő Péter bíboros

Esztergom-budapesti érseknek

Apostoli utamról visszatérve, szívemben őrzöm azokat a nagy pillanatokat, amelyeket Isten népével együtt éltem meg, akik imádságban egybegyűltek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lezárására.

Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek mindazért a munkájáért, amelyet Főegyházmegyéjében folytattak ennek a Kongresszusnak az előkészítése során. Sokak rejtett és csendes együttműködése – püspököké, papoké és lelkipásztori munkatársaké – lehetővé tette mindenki számára, hogy megújítsa lelkét az Eucharisztia színe előtt, amely a szeretet és a hit forrása.

Köszönöm azt az előrelátást is, amellyel jó megoldásokat javasolt azokra a problémákra és kihívásokra, amelyek az esemény kapcsán jelentkeztek, ahogyan az Egyház mindennapi életében is megtörténik.

Imádkozom Önért és a Főegyházmegyéért, az Úr áldjon meg titeket bőségesen és támasszon számos, hitben elkötelezett világit, akik Jézus Krisztusról tanúságot akarnak tenni és meg akarják élni a nyolc Boldogságot.

Üdvözlöm a Főegyházmegye papjait, szerzeteseit és szerzetesnőit. Áldjon meg az Úr mindannyiotokat a papi és a szerzetesi hivatások bőségével!

Áldja meg Önt Jézus és oltalmazza a Szent Szűz.

Testvéri szeretettel,

Ferenc

Róma, Lateráni Szent János, 2021. szeptember 28.