Pozsonyba érkezett a missziós kereszt

2019. december 16.

A jövő évi eucharisztikus kongresszusra való készület jegyében a Kárpát-medence egyházmegyéit járva jutott el a kereszt az idei adventben a Pozsonyi Főegyházmegyébe is.

A missziós kereszten látható a Szent Kereszt, valamint több mint harminc szent és boldog ereklyéje, köztük Boldog Anna Kolesárováé, akit tavaly szeptember 1-jén Kassán avattak boldoggá. Tours-i Szent Márton ereklyéje is helyet kapott a kereszten; ő a Pozsonyi Főegyházmegyének is védőszentje. De a Kárpát-medencét járó missziós szimbólumnak egy hétre otthont adó pozsonyi templom védőszentje, Szent László király ereklyéje is látható.

A missziós kereszt advent harmadik vasárnapjáig látogatható Pozsonyban. Ez a vasárnap idén december 15-re esik, ugyanúgy, mint 1957-ben, amikor éppen az erre a vasárnapra virradó éjjelen gyilkolták meg Brenner Jánost. A pozsonyi magyar katolikus közösség körében nagy tiszteletnek örvendő vértanú lelkipásztor ereklyéje is a hívek közt lehet a kereszt által az évfordulón, a liturgikus emléknapon. A papi hivatásokért végzett fohászok vasárnapról vasárnapra Boldog Brenner János közbenjárását is kérik a pozsonyi ferences templomban.

A szentek példája és tisztelete is közelebb vihet minket ahhoz, akiből ők mindannyian erőt merítettek életszentségükhöz: Jézushoz, a szőlőtőhöz. Példaképeink mint szőlővesszők hűségesen kapcsolódtak Őhozzá. Ez legyen a mi életszentségre való törekvésünk titka is. Ezért érezzük fontosnak kapcsolatunk elmélyítését Jézus Krisztussal, aki köztünk maradt az Oltáriszentségben. Időzzünk gyakran a közelében, imádjuk Őt, fogadjuk szívünkbe, hagyjuk, hogy éltessen minket – buzdította a híveket Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor.

Forrás: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Fotó: Jolana Sinajova; Peter Zimen/Tkkbs.sk

Magyar Kurír