Májusi Eucharisztia-cseppek

2019. május 20.
Dolhai Lajos gondolatai az Eucharisztiáról

Az Eucharisztia jobb megismerését célzó előadássorozat állomásaként Dr. Dolhai Lajos tartott tanítást egy imaalkalom keretében. Gondolataiból szemeztünk, hogy májusi esőcseppekként frissítsék lelkünk földjét.

„Gondoljunk testvéreim például a Naprendszerre. A bolygónknak otthont adó Naprendszerünk középpontjában a Nap található. Négy óriásbolygó, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz, valamint öt törpebolygó veszi körbe. Számos kisebb égitest is található körülötte. Valahogy így van ez a szentségi üdvrendben is. Az Eucharisztia a mi szentségi életünknek a középpontja, a többi hat szentség pedig, mint bolygók veszik körül az Oltáriszentséget.”

„Hajlamosak vagyunk egyenlőségjelet tenni a szentségek közé. Tévesen azt gondoljuk, hogy mindegyiknek ugyanaz a lényege, és a különbség közöttük csak az, hogy az emberi élet különböző helyzeteiben közvetíti számunka az Isten kegyelmét. Megfeledkezünk arról, hogy a szentségek között az azonosságok mellett vannak lényeges különbözőségek is. Rangsoruk van. Az Eucharisztia a legfőbb szentség. A többi szentség közvetítő szerepet játszik Isten kegyelmében, az Oltáriszentség pedig maga tartalmazza a kegyelem szerzőjét és forrását.”

„Szinte mindnyájunknak volt már olyan tapasztalata, hogy milyen jó az, ha nyáron a nagy melegben egy erdei kiránduláson rátalálunk egy forrásra, vagy kint a határban, munka közben valaki friss, hideg vizet ad nekünk… Adja Isten, hogy vágyakozzunk az eucharisztikus forrás után, és meghalljuk az Úr szavait: Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék.”

„Az Eucharisztia megünneplése hozza létre az egyházat. Ahol az Eucharisztiát ünneplik, ott létrejön az egyház, mint a Krisztusban hívők helyi közössége.”

„Az egyház nem egy nonprofit civil szerveződés, hanem az Eucharisztiából fakadó lelki kegyelmi közösség. Ahol az Eucharisztiát ünneplik, ott van az egyház.”

„A II. világháború idején történt, hogy egy katolikus pap és egy zsidó rabbi együtt, egy cellában raboskodott a nácik börtönében. Volt idejük, így sok mindenről beszélgettek. A katolikus pap egy alkalommal elismeréssel mondta a rabbinak, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy zsidók még a nehéz időkben is a diaszpórában, az üldöztetések idején is hűségesen ragaszkodtak a szombat megtartásához. Mire a bölcs rabbi így válaszolt: Főtisztelendő úr, nézze, nem az a lényeg, hogy mi mindig megtartottuk a Sabbatot, hanem az, hogy annak betartása megtartott bennünket őseink hitében.”

„Az Eucharisztia a keresztény beavatás csúcspontja.”

„Az elsőáldozás a keresztény beavatás folyamatának megkoronázása.”

„Az Eucharisztia az egyház legtökéletesebb megvalósulása.”
Fotó: Ambrus Marcsi

NEK Titkárság