Emberhalászat világhálóval

2021. május 09.
Fény és sötét. Jó és rossz. A tömegtájékoztatás, az internet két arca. A 15 évesen boldoggá avatott olasz srác, Carlo Acutis megmutatta, hogy a világhálóval is végezhető a Jézus által említett emberhalászat.

A tömegtájékoztatás világnapján egy 15 éves olasz srácról is megemlékezünk. A világjárvány miatt az életünk sok-sok része a világhálóra települt. Abba a közegbe, ahol egyszerre van jelen a jó és a rossz, a sötét és a fény, a hit és a hitetlenség. Carlo Acutis tinédzserként megmutatta a világháló pozitív oldalát. Aki ismerte Carlot, azt mondta róla, olyan volt, mint bárki más, egy mai kamasz. Vicces volt, sokat nevetett. Mindemellett mélyen hívő volt, mindennap szentáldozáshoz járult – „ez az országút a mennyországba” – mondta. A leukémia agresszív formája lett úrrá rajta, három nap alatt végzett vele, mindössze 15 évet élt. 2006. október 15-én halt meg.

Jézus barátja

Carlo Acutis az Egyesült Királyságban dolgozó, jómódú milánói szülők gyermekeként látta meg a napvilágot Londonban, 1991. május 3-án, ám a család még születése évében visszaköltözött Olaszországba. Különleges engedéllyel, már nagyon fiatalon, hét évesen elsőáldozó lehetett. Kamaszkorába érve is mindennap eljárt szentmisére, sőt a rózsafüzér imádkozása is a napi elfoglaltságai közé tartozott. Rendkívüli módon tisztelte az Oltáriszentséget és a Szűzanyát. Alig 14-15 évesen, kisebb gyerekek hitoktatását vállalta, és önkéntesként segédkezett hajléktalanok és helyi szegények ellátásában. Szenvedélyesen szeretett számítógépezni: filmet vágott, képregényt animált, weboldalat szerkesztett, de szerette a videójátékokat is.

Ugyanakkor Jézus nagy barátja volt, és Szűz Máriára bízta magát. Édesanyja, Antonia elmondta: „Carlo egy olyan fiatalember volt, aki annyira szerette Jézust, mint a saját életét, és megrázó erővel tett tanúságot hitéről: »Mindig egységben lenni Jézussal – ez az én életprogramom«.” Carlo a tizenötéves kamaszok teljes életét élte, mély nyomot hagyva mindazokban, akik ismerték őt.

Rajesh, egy hindu férfi, aki Carloék házában takarított, az ő egyszerű példájának köszönhetően megtért: "Mély hitével, szeretetével és tisztaságával megfertőzött és elragadott.”

Egy boldog tinédzser

Carlo örömmel élt, minden drámaiság, feszültség és félelem nélkül. A modern technológiát és a kommunikáció eszközeit felhasználata az evangelizációhoz. Az eucharisztikus csodákat bemutató – ma már több nyelven, ITT magyarul is elérhető – virtuális múzeumát tizenegy évesen kezdte készíteni. Akkoriban jegyezte föl:

„Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, és már itt a földön megízleljük a mennyországot.”

Ahhoz, hogy egy hőlégballon a magasba repülhessen, le kell róla akasztgatni a súlyokat. Ugyanígy, ha egy lélek is fel szeretne szállni az égbe, akkor meg kell szabadulnia a legkisebb bűnöktől is. Így gondolt a szentgyónásra egy tizenéves fiú Milánóból. Ez volt, ami közelebb vitte őt az Oltáriszentséghez is.

136 csodás esetről állított össze anyagot – belőlük kiállítási anyagot is készítve, mely bejárta az egész Földet (csak az Egyesült Államokban több ezer plébánián és száznál több egyetemen fogadták). Célja az emberek lelki életének felrázása volt, különösképpen a Legszentebb Szentség valóságára, nélkülözhetetlen voltára felhívni a figyelmünket.

A cybernauták védőszentje

Dario Edoardo Viganò, a szentszéki Kommunikációs Titkárság prefektusa kifejezte reményét, hogy ő lehetne az úgynevezett „cybernauták” védőszentje, hiszen szinte mindennek van már patrónusa, csak az internetnek nincs.

Éppen a világhálónak köszönhető, hogy Carlo híre jóval túllépte baráti köre határait. Történetét és lelki örökségét ma már az egész világon ismerik, a Fülöp-szigetektől a Zöld-fokig, Brazíliától Kínáig – főként az eucharisztikus csodákról készült virtuális múzeumának köszönhetően. Földi maradványai kívánságának megfelelően Assisi temetőjében nyugszanak.

Ferenc pápa: Carlo úgy tett, mint Jézus első tanítványai

Acutis holttestét a boldoggá avatás céljából végzett vizsgálatok során exhumálták. Sorrentino püspök a koporsó megnyitásakor így emlékezett Carlora: „Korunk gyermeke, az internetes világ fiatalja, példa az életszentségre a digitális korban, ahogyan Ferenc pápa bemutatta őt az egész világ fiataljaihoz szóló levelében. A számítógép által – a csodákat bemutató kiállításával – indult el a világ útjain, ahogyan Jézus első tanítványai, hogy elvigye a szívekbe és a házakba az igazi béke hírét, amely oltja az emberi szívben lakó szomjúságot a végtelenség után. Azoknak a fiataloknak a szomját, akik valóban eredetiként akarnak élni, nem pedig múló divatok fénymásolataiként.”

Fotó: Carlo Acutis Biograph