Egységben Krisztus körül

2021. szeptember 12.
A magyar főpásztor az ökumenizmus, Kelet és Nyugat közti párbeszéd fontossága mellett tiszteletreméltó Mindszenty Józsefről is beszélt Ferenc pápához intézett köszöntőjében.

Erdő Péter a Hősök terén elmondott vasárnapi beszéde elején megköszönte Ferenc pápának, hogy elfogadta meghívását, és személyesen celebrálta az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét, a Statio orbist.

A magyar bíboros emlékeztetett, hogy Szent XXIII. János pápa ideje óta nevezik az Eucharisztikus Kongresszusokat és főként ezek záró szentmiséit Statio orbisnak, vagyis „olyan eucharisztikus ünnepnek, amely látható formában is megjeleníti az egyetlen nagy közösség létrejöttét az Úr asztala körül”. Kiemelte, a mai szentmise „nagyon erős szimbólum, amely kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utódának vezetésével”, valamint egyházi méltóságokkal és hívekkel. Az ökumenizmusra utalva az esztergomi érsek külön örömét fejezte ki, hogy jelen volt I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka is. A nem keresztények – így a zsidóság – képviselőinek, valamint más vallásúak, világnézetűek jelenléte pedig Erdő Péter számára azt mutatja, „az Egyház hivatása az emberek között, hogy Krisztus küldötte legyen a nemzetek számára”. A bíboros utalt az Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára is - mint fogalmazott: maga Jézus Krisztus az élő vizek forrása, aki beteljesíti a zsoltár eszkatologikus ígéretét: „Minden forrásom belőled fakad”. Rámutatott: „Krisztus a mi tanúságtételünk és igehirdetésünk által szeretne eljutni az emberekhez, a mi szeretetszolgálatunk által akar eljutni a szegényekhez, betegekhez, üldözöttekhez, a nyelvük, etnikai vagy nemzeti hovatartozásuk miatt terhet hordozókhoz és minden olyan emberhez, akinek az élete a világ szemében nem értelmes és nem értékes, és aki kétségbeesetten keresi útját”.

Erdő Péter

A magyar főpásztor beszédében Budapestet a hidak városának nevezte, ennek megfelelően úgy fogalmazott: „hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok, a nemzetek között”. A Szentatya budapesti szentmiséjét követő hivatalos szlovákiai útjára utalva felelevenítette, hogy15 éve írták alá a megbékélés és barátság dokumentumát a magyar és a szlovák Püspöki Konferencia tagjai, „amiből testvériség és kölcsönös együttműködés bontakozott ki”.

Erdő Péter emlékeztetett a Missziós kereszt több ezer kilométeres, Magyarországot és a környező országokat érintő útjára. A régió boldogjainak és szentjeinek ereklyéire utalva azt mondta, „ma is megélhetjük az életszentséget az elmúlt évszázad nagy vértanúinak és hitvallóinak nyomában”. A magyar főpásztor megemlékezett a mai napon Varsóban boldoggá avatott Stefan Wyszyński bíborosról, majd hozzáfűzte: „nagy szeretettel őrizzük Isten tiszteletreméltó szolgája, Mindszenty József bíboros emlékét, aki a Krisztus iránti töretlen hűség példáját nyújtotta Egyházának és népének” – hozta fel a boldoggá avatás előtt álló magyar főpap életútját is.

A magyar főpásztor a Missziós kereszt másolatát ajándékozta Ferenc pápának, végül felkérte az egyházfőt a Statio orbis szentmise celebrálására „az egész Egyház nevében és az egész Egyházért”, hogy „betölthessük küldetésünket a világban és a világért”– zárta beszédét Erdő Péter bíboros.

Missziós kereszt másolat