Egy Kenyér, egy Föld

2021. szeptember 08.
A NEK szerdai napján a teremtett világ védelmére hívta fel a figyelmet Székely János szombathelyi megyés püspök. Magdalena Noszczyk, a Laudato Si mozgalom európai vezetője szerint többek közt a klímaválság miatt sokan nélkülözik a mindennapi kenyeret.

„Az Eucharisztia összeköti az eget és a földet, átfogja és áthatja az egész teremtést. Az Oltáriszentség fény és motiváció forrása környezetért való aggódásunk számára is, és arra késztet minket, hogy az egész teremtett világ őrei legyünk” – idézte Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikáját Nemes Gábor, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagja. Ismertette, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ezen szerdai fakultációja egyben az Egy Kenyér, egy Föld – Teremtésvédelmi találkozó, amely a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénye is.

Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntőjét egy, a teremtett világ szépségeiért és annak megőrzéséért írt imával kezdte, majd kifejtette, az Eucharisztiában Krisztust teljes egészében vesszük magunkhoz, benne az ő gondolatait, lelkét, szellemiségét is, és életünket is e szerint alakítjuk. Ekkor nem elég az oltáron megtörni a kenyeret, meg kell törnünk a magunk kenyerét is a legszegényebbek számára is, és meg kell óvnunk a teremtett világot, hogy legyen egészséges kenyér és iható víz a legszegényebb családok asztalán is.

A püspök rámutatott, a teremtésvédelem, környezetvédelem nem csak a zöldmozgalmak sajátja, mert az az emberiségnek az egyik legnagyobb kihívása. De a Szentírásnak is az egyik üzenete Földünk megóvása, vagyis mi is felelősek vagyunk Istennek, hogy megőrizzük az Ő remekművét gyönyörűnek – tette hozzá, felidézve Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát is.

Székely püspök a következő nemzedékek előtti felelősséget is hangsúlyozta, hogy számukra egy élhető és szép bolygót adjunk át. De a szegények előtti felelősségre is kitért, mert – mint mondta – a környezetpusztítás leginkább őket érinti.

A főpap rámutatott, a teremtett világ megőrzése, nemcsak a biológiai sokféleség valamint a klíma védelmét jelenti, hanem az embernek, mint a teremtő Isten képmásának a megóvását is. Úgy vélte, hibás hozzáállás, ha az emberi életet nem a fogantatástól a természetes halálig védjük, illetve ha a kultúrák, az ember társadalmak sokféleségét nem óvjuk.

Leszögezte, hogy a teremtett világ megóvásának egyik legfőbb akadálya a haszonelvű gazdasági szemlélet. Rámutatott: az Egyház tanítása szerint a gazdaság célja nem a profit, hanem az ember, mégpedig minden ember és az ember teljes egészében, a test és a lélek. Ebből Székely püspök azt a következtetést vonta le, hogy a teremtésvédelem elképzelhetetlen igazabb és emberibb gazdasági rendszer felépítése nélkül. Ferenc pápára hivatkozva azt mondta, a teremtett világ megóvása nem egy szabadon választható feladat, hanem mindannyiunk kötelessége.

Magdalena Noszczyk, a Laudato Si európai vezetője az érdeklődő híveknek röviden bemutatta a teremtésvédő mozgalmat. A lengyel aktivista beszédében a Miatyánk ismert sorát idézte: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” Felhívta a figyelmet arra, hogy mi nem tudjuk elképzelni egyetlen napunkat sem kenyér nélkül, de – többek közt a klímaválság miatt – nagyon sokan nélkülözik a mindennapi kenyeret.

Noszczyk kontinensről kontinensre haladva bemutatta azokat a kihívásokat, amelyek a teremtett világot, így a mindennapi kenyeret is veszélyeztetik, egyben hangsúlyozta, mindenütt helyben kell meglátni, hogy hol a baj. „Minden tudásunkat és képességünket fel kell használnunk, hogy megállítsuk a klímaválságot” – idézte Ferenc pápát a teremtésvédelmi mozgalom európai vezetője, egyben felhívta a figyelmet mozgalmuk Egészséges Bolygó, Egészséges Emberek petíciójára is. (link: https://thecatholicpetition.org/)

A fakultáció végén a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület mutatkozott be. Nobilis Marió atya felidézte: a magyarországi mozgalom úgy indult, hogy Ausztriában részt vett egy teremtésvédelmi konferencián, ezt követően fogalmazódott meg benne is a kérdés: „mit akar Krisztus a környezeti problémára válaszolni az Egyház révén?” Végül 2008-ban egy körlevelet fogalmaztak meg a teremtett világ iránti felelősségünkről. Az ezt összeállító csapat együtt maradt, és 2011-ben egyesületté alakultak. A kerekasztal-beszélgetésen kiderült, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja különböző irányokból érkeztek a civil szervezet égisze alá.

Van, aki a karitász kapcsolatát fedezte fel a teremtésvédelemmel, mások világi környezetvédelemből jöttek. Kiderült, a Teremtés hetét minden év szeptember végén, október elején Szent Ferenc napjához igazítva tartják, céljaik közé tartozik a közösségek teremtéstudatosságának növelése, így a plébániák rendezvényeinek teremtéstudatos szervezése is.