A bűn és orvosságai

2019. november 13.
Egyhetes eucharisztikus kongresszus Angyalföldön (3. nap)

Az Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszus harmadik napján a Béke téri Szent László-templomban Fábry Kornél, a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára prédikált. Témái a misének az igeliturgiáig terjedő első része és ennek jelképes cselekedetei, imái voltak.

A templomot ez alkalommal is megtöltötték a hívők. A szentmise elején Kálmán Antal, a Béke téri Szent László-templom plébánosa, az angyalföldi kongresszus ötletgazdája köszöntötte az egybegyülteket, a szónokot és a koncelebráló paptestvéreket.

A bevonulás után a pap megcsókolja az oltárt. Így köszönti Krisztust, akit az oltár jelképez, és aki maga a húsvéti áldozat. A keresztvetés után arra szólítja fel a híveket és önmagát, hogy vizsgálják meg a lelkiismeretüket, és bánják meg a bűneiket, mert ez szükséges ahhoz, hogy méltó módon vehessenek részt a misén – hangsúlyozta Fábry Kornél.

Miért a bűnbánattal kezdjük? Miért foglalkoznak egyházi berkekben mindig a bűnnel? – kérdezik sokan. – Nem túlzás ez? Nem lenne helyesebb vidám dalokat énekelnünk?

Ha szemölcsöt vagy rosszindulatú anyajegyet távolítanak el valakiről, utána annak a helyével kell foglalkozni. Az orvos a betegségekkel foglalkozik, az üzletkötő az üzlettel, és így tovább. Az egyházi közösség a lélekkel, mert az üdvösségre vezető utat keresi és akarja megmutatni. Ehhez pedig akadályokat kell leküzdeni: mindent, ami elválaszt Istentől. A bűn ilyen akadály, a szeretet hiánya – és mint mondani szokták, a szeretet sok bűnre fátylat vet. Ha sok jót teszünk, kiszoríthatjuk az életünkből a bűnt, miként a levegőt úgy szorítjuk ki a pohárból, hogy folyadékot öntünk bele. Tegyünk minél több jót, és akkor nem marad időnk a rosszra!

A Szentlélek meggyőz a bűnről, a Fiú megvált tőle, az Atya pedig megbocsátja. Jó kifejezés az, hogy a pap feloldoz a bűn alól, mert a bűn megbéklyóz, elveszi a szabadságunkat. Más a bűntudat, és más a bűnbánat. A bűntudat a sátántól jön, a bűnbánat Istentől. A bűn problémáját nem mi oldjuk meg, hanem Isten, aki el tudja venni. „Akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer”, mondja Jézus. Ezért nagyon fontos a bűnbánat szentsége. A bűn mögött mindig lássuk meg a felbujtót, a kísértőt: ez segíteni fog, hogy könnyebben megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Sokszor magamnak is nehéz megbocsátanom, emögött gőg húzódik meg. Tökéletesnek szeretném magamat képzelni, noha még a szentek sem voltak tökéletesek. A bűnösségünkkel nehéz szembenéznünk, de ezt fogjuk fel úgy, mint a fogorvoshoz fordulást: szenvedést jelent, de a nagyobb jó érdekében érdemes vállalni.

Isten szent, mi bűnösök vagyunk. Hozzá nem fér semmi, ami bűnös. Amint Isten fényében tekintünk magunkra és az életünkre, ráébredünk a bűnösségünkre, és arra kérjük az Istent, hogy tisztítson meg. Ahhoz, hogy Istennel találkozhassunk, először bűnbánatra van szükségünk. Ez olyan, mint az evés előtti kézmosás, vagy az, hogy ha vendégségbe megyünk, előtte szép ruhába öltözünk. A bűnbánattal készítjük fel a lelkünket a Jézussal való találkozásra.

A bűnbánattartásnak négy fajtája van: az első az asperges, amikor a pap meghinti a híveket szenteltvízzel; a második a közgyónás (Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim...); a harmadik a Kyrie betoldásokkal; a negyedik az „Urunk, könyörülj rajtunk” formula. A mise állandó részeihez tartozik a Kyrie, a Gloria, az Alleluja, a Sanctus, a Miatyánk és az Agnus dei.

Az igeliturgia előtti utolsó ima a collecta, azaz könyörgés. Jelentésének (összegyűjt) eredete, hogy erre az imára annak idején sokan összegyűltek Rómában a külöböző helyszínekről, de számunkra azt is jelentheti, hogy ez a könyörgések összegyűjtésének alkalma, hiszen ilyenkor a magunk könyörgését is hozzátehetjük a közöshöz. Ezért szükséges egy kis csendet tartani a „Könyörögjünk!” felszólítás és az ima között.

Jézus arra tanít, hogy ha harag van a szívedben valakivel szemben, inkább hagyd ott a templomot, és békülj ki azzal az emberrel. Így gondolkodjunk a bűnbánatról és a mise kezdetéről is: igyekezzünk méltó lélekkel jelen lenni a liturgián – zárta homíliáját a NEK főtitkára.

Fábry Kornél a szentmise után előadást tartott a jövő évi eucharisztikus kongresszusról, majd a házigazda Kálmán Antal plébános találkozóra és szeretetvendégségre várta a XIII. kerültben szolgáló közel harminc áldoztatót, akik az eseményen megosztották tapasztalataikat.

A gyerekek örömére a matricagyűjtés ez alkalommal sem maradt el.


Az Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszus november 10. és 16. között zajlik Budapest XIII. kerületében. E héten egy nap csak egy helyen, 18 órától lesz esti mise a kerületben. Szerdán a Babér utcában Erdődi Ferenc mutat be szentmisét és prédikál, csütörtökön a Lehel téri templomban Kálmán Antal, pénteken a Babér utcában Pál Ferenc, szombaton a Lehel téren Hodász András tart előadást a szentmiséről. A homíliákban a szónokok a szentmise különböző részeiről beszélnek. November 13-án, a szentmisét követően 19 órától teaház várja az érdeklődőket, ahol Monostori László esperest az evangelizációról is kérdezik.

Fotó: Zuggó Zsolt/Angyalföldi Szent Mihály Plébánia

Magyar Kurír