Áldás és köszönet Ferenc pápától

2021. október 06.
Ferenc pápa Veres András püspöknek: „Hálám csak nő arra a gondolatra, hogy mindezt nem csak szorgalommal, hanem szívbéli szeretettel is tették…”

Levélben mondott köszönetet Ferenc pápa Veres András püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének és az MKPK tagjainak is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust és a látogatását előkészítő munkáért.

A pápa olasz nyelvű levelének magyar fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves Testvéremnek,
Mons. Veres András
győri püspöknek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének

Visszatérve az apostoli útról szeretném megköszönni Önnek és a magyar püspököknek azt a gondosságot, amellyel az Eucharisztikus Kongresszust és mindazt, ami látogatásomhoz szükséges volt, előkészítették. Bízom abban, hogy ez a nagy szolgálat, társulva a mindennapi lelkipásztori szolgálattal, bőséges gyümölcsöt fog hozni.

Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a világi hívőknek, akik nagylelkűséggel és odaadással álltak rendelkezésre, és együttműködtek a hosszú előkészítő munka során. Hálám csak nő arra a gondolatra, hogy mindezt nem csak szorgalommal, hanem szívbéli szeretettel is tették, amely azoknak sajátja, akik jó szívvel adakoznak.

Szívemben őrzöm ezért mindnyájatok kedves emlékét, és szívből kérem az Urat, hogy adja meg nektek az apostoli termékenység kegyelmét.

Ezzel a lelkülettel küldöm apostoli áldásomat, és kérem, hogy imáitokban emlékezzetek meg rólam, testvéri közösségben

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2021. szeptember 18-án

Ferenc pápa

Szentatya levele Veres Andrásnak

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: MKPK Sajtószolgálat, NEK Titkárság

Magyar Kurír