Prof. Kocsis Imre

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének tanszékvezető professzora, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának a tagja
Kapcsolódó programok

„… az Eucharisztiában való részesedés nemcsak kifejezi az Egyház egységét, hanem Krisztus eucharisztikus teste formálja a keresztényeket »egy testté« az Egyházban” – írta tanulmányában Kocsis Imre. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének tanszékvezető professzora Budapesten és Rómában tanult, 1983-ban szentelték pappá. 1986-ban teológiai doktorátust szerzett. Pár év lelkipásztori szolgálat után, 1989 óta teológiai tanárként Egerben, Vácott, Budapesten dolgozott. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Újszövetségi Szentírástudomány tanszék vezetője. Kutatási területe: az Újszövetség kortörténete; Szent Pál teológiája; Lukács evangéliuma és a lukácsi teológia. Három évtizedes tanári tevékenysége során számos tanulmányt, könyvet írt. Ezek közül a legismertebbek a Lukács-evangéliumhoz készített kommentárja, valamint az Újszövetség kortörténetéhez és irodalmához írt bevezetéstani szakkönyve. Bibliafordító tevékenységet is folytatott. Tagja a Pápai Biblikus Intézet által létrehozott Associazione Degli Ex-Alunni szervezetnek, a Szent Jeromos Bibliatársulatnak, valamint a Szent István Tudományos Akadémiának. Mint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának a tagja, részt vett a kongresszus alapdokumentumának előkészítésében.

Tovább az Előadókra

Kapcsolodó programok

Előadók